Български фонд за жените и още 11 организации с кампания #НовитеБудител(к)и: Предай нататък в 7 града в страната

Разнообразни инициативи напомнят колко е важна ролята на НПО за гарантиране на правата и достойния живот на всички и приканват хората към гражданска активност

 

Кампанията #НовитеБудител(к)и: Предай нататък се осъществява от Български фонд за жените, в партньорство с още единадесет организации в седем града в страната, благодарение на подкрепата на Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа. Целта на серията от събития между 31 октомври и 2 ноември е да популяризира човешките права и демократичните ценности, да информира обществеността за активната работа на неправителствените организации за постигане на положителни промени в различни обществени сфери и да алармира за свиващото се пространство и новите предизвикателства пред гражданския сектор.

С разнообразни инициативи в Карлово, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хисар, Ямбол и София ще бъде популяризирана работата и на останалите организации-партньори в инициативата – Клуб на жените „Родопчанка“ (Смолян), Институт за изследвания на мира (Пловдив), фондация „Джендър алтернативи“ (Пловдив), Младежка ЛГБТ организация „Действие“ (София), читалище „Умение“ (Ямбол), СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ (Карлово), сдружение „Екомисия 21“ (Ловеч), асоциация „Голям брат, голяма сестра“ (Пловдив). Сред партньорите са също така фондация „БлуЛинк“ (София), която помага историите за добри граждански каузи да стигнат до повече хора, медията „Клуб Зет“, която изготвя журналистически разследвания за причините и произхода на атаката срещу демократичните европейски ценности, и фондация „Медийна демокрация“ (София), която анализира публичния образ на гражданския сектор в страната, като отправя поглед както към налагането на устойчиви визии след 1989 г., така и към актуалните медийни политики.

Заключителното събитие ще е в София на 2 ноември 2018 г. (петък), където на кръгла маса, озаглавена „Гласове под обсада“, ще бъдат дискутирани опитите за заглушаване на гласовете на демократичното гражданско общество, атаките срещу правата на жените, хората с увреждания и малцинствата, независимото светско образование, свободата на словото, социалната справедливост и опазването на природата, както и какви са последващите ходовете за отстояване и разширяване на гражданското пространство.

Организаторите напомнят, че в среда на дезинформация, недоверие към институциите, омраза към различните и във време, в което демокрацията в цяла Европа е пред заплаха, именно гражданските организации са тези, които работят за събуждане и поддържане на чувството на солидарност, за преодоляване на враждебността към уязвимите групи и за равнопоставеност и достоен живот за всички хора.

След дискусията ще бъдат отличени “Свободните електрони” за 2018 г. – традиционната награда на БлуЛинк за постижения в използване на Интернет и информационните технологии в подкрепа на гражданското общество, демокрацията, опазването на околната среда и ценностите на обединена Европа.

 

За Български фонд за жените:

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя  местни граждански организации (НПО), работещи по правата на жените и за постигане на реална равнопоставеност между половете във всички сфери на обществения живот. Фондът работи за преодоляване и елиминиране на стереотипите, дискриминацията и насилието, основани на пола, и за развитие на общество, в което всяко момиче и жена да има условия да разгърне своя потенциал и възможности в най-пълна степен. За своите 14 години съществуване Фондът е подкрепил над 200 проекта с над един милион лева.

За повече информация:

Гергана Куцева, Директор „Развитие и комуникациии“, Български фонд за жените, gergana@bgfundforwomen.org, моб. тел.: 088 727 53 01, www.bgfundforwomen.org.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: