Бюрото по труда приема заявления за обучения

Бюрото по труда в град Велинград започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

  • „Готвач”  – общо 20 лица;
  • „Сервитьор-барман” – общо 20 лица;
  • „Камериер” – общо 20 лица;

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по обучения:

1.„Подобряване на екипната ефективност”

2.”Управление на промяната”

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: безработни младежи до 29г,продължително безработи лица, безработни лица над 50год, безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация,неактивни лица, обезкуражени лица, желаещи да работят,безработни лица с трайни увреждания.

Курсовете ще се проведат в периода април – юни 2019г, като първата/е група/и ще стартира/т от 29.03.2019г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън град Велинград.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по  ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО-За Едно Достойно Ново Образование“, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Съюз за стопанска инициатива. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е съответно

  • за професия „камериер” 22.03.2019г
  • за професия „ сервитьор-барман” 29.03.2019г
  • за професия „ готвач” 05.04.2019г

Още новини

Loading Facebook Comments ...