Важно за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.
Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.
Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място.
Повече информация на следния линк:
Пресцентър Община Велинград

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: