ВАЖНО: Община Велинград пуска в експлоатация водопровод „Водев чарк” до края на месец юни

 ВАЖНО: Община Велинград пуска в експлоатация водопровод „Водев чарк” до края на месец юни

Проблемите във ВиК сектора в община Велинград продължават с години. Още през 2015-та природно бедствие отнесе част от жизнено важния за Велинград водопровод „Водев чарк”.

Съоръжението осигуряваше около 70 литра вода в секунда. Допълнителен проблем за нормалното водоснабдяване в града се оказа и завишеното съдържание на естествен уран и алфа активност във водата от водоизточниците „Легоринец” и „Суха лъка”, поради което водоподаването от тях е преустановено. По този начин общината губи още близо 70 литра в секунда. Този недостиг е и поредната пречка за нормалното водоснабдяване на кварталите Чепино, Каменица и ниската част от бул. „Съединение”. Недостатъчна се оказва и компенсацията с вода от Пречиствателна станция.

Затова общината със собствени средства стартира дейности по възстановяване на водопровода. Кметът д-р Костадин Костадин Коев и директора на ВиК дружеството Георги Мяшков предприеха редица мерки, като видимите резултати се очакват в рамките на 15 дни. До края на месец юни община Велинград ще ремонтира така необходимия ни водопровод  „Водев чарк”.  С очаквания от него дебит от около 70 литра в секунда ще се компенсира липсата от вече спрените водопроводи, уверяват специалистите.

Паралелно с това от ВиК дружеството извършват и непрекъснат мониторинг на радиологичните показатели на каптажи „Легоринец”. Когато те се подобрят, водоподаването ще бъде възобновено незабавно.

Ръководството на община Велинград отправя и призив към всички граждани да спазват ограничителния режим за поливане на личните дворове. Той е в съответствие с нормативните изисквания на чл.5, т.1 от Наредба номер 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград. Водоползването да бъде ограничено в интервала от 8:00ч. сутрин до 22:00ч. вечер.

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: