ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България и Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 год. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, Кметът на Община Велинград Д-р Костадин Коев издаде заповед. С нея се преустановят посещенията на културни мероприятия, в това число и кина, спортните събития ще се  провеждат без публика. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Препоръчително е още и ограничаването на частните мероприятия, с масов характер, на открито и на закрито.

В Общинска администрация, до второ нареждане, няма да се провеждат приемни дни (отворени врати) за граждани, а в Деловодство ще бъдат повишени мерките за биологична сигурност при обслужване на граждани.

Остават в сила въведените противоепидемични мерки, във връзка с обявената грипна епидемия на територията на Република България, със Заповед № РД-01-114/ 05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Копие от заповедта е връчено за сведение и изпълнение на Директора на ОДМВР-Пазарджик, Кметовете и Кметските наместници на територията на Община Велинград, Заместник-кметовете, Секретаря на Общинска администрация-Велинград, директора на РЗИ – Пазарджик, и на Областния управител.

Още новини

Loading Facebook Comments ...