Велинградчани ще могат да заплащат наложените глоби по електронен път

Финансовите санкции, наложени от община Велинград, ще могат да се заплащат по електронен път от началото на 2021-ва година. Това ще бъде възможно чрез Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ – www.egov.bg
В раздел „Данъци и такси за гражданите“ – „Глоби по фиш, наказателни постановления“ е достъпна услуга № 9000 – Заявление за заплащане на глоба по електронен път. За да се заплати ФИШ по електронен път е необходимо гражданите да имат профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ – https://edelivery.egov.bg/, където всеки, заявил услугата ще получи съобщение за дължимото плащане към избраната община.
Глобите се заплащат през Системата за е-Плащане на Държавна агенция „Електронно управление“.
За сега тази услуга се предлага само от три общини в България – Велинград, Бургас и Търговище.
Общинска администрация Велинград

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: