Велинград губи близо 60 000 лева заради неясна обществена поръчка

Община Велинград ще трябва да плати 58 510 лева финансова корекция заради неясни правила в обществена поръчка.

Санкцията е наложена от зам.-министъра на регионалното развитие Деница Николова за процедурата за обновяване и доизграждане базата на Професионалната гимназия по горско стопанство. Опитът на кметството да обжалва пред Административния съд е без успех.

Договорът е сключен с „Делчев инженеринг“ по програма „Региони в растеж“. Стойността на поръчката е 975 179 лева без ДДС, а с данъка – съответно 1 170 215 лева.

До управляващия орган обаче е подаден сигнал за нередност и е извършена проверка, която установява, че са заложени неправомерни критерии за подбор или за възлагане, заради които е наложена корекция на сумата с 5 процента.

Констатацията е, че макар да има описание какво се изисква да включат в техническото си предложение участниците и конкретни скали за това кои изисквания какъв актив носят, липсва яснота при какви обстоятелства се присъждат по-малко или повече точки, нито какви са правилата при определяне на оценката по този показател.

Това предполага субективна оценка, но не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение във всяка оферта, нито да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения.

Освен това не е посочено какво съдържание се влага в понятието „качествено изпълнение“ – за участниците, а и за комисията не е ясно при какви предпоставки ще се извършва преценката дали дадена предложена мярка за вътрешен контрол и организация на работата „гарантира качествено изпълнение“.

Това прави този критерий единствено субективно оценим, неясен и объркващ, считат магистратите. Община Велинград е осъдена да плати и разноски по делото общо за 2 742 лева. Решението е неокончателно и може да бъде обжалвано на по-висша инстанция.

Източник: dariknews.bg

Още новини

Loading Facebook Comments ...