Велинград дава 226 493 лева за управление на проект

Община Велинград търси фирма, която да организира и управлява проекта за изграждане на инсталация за предварително третиране на битова смет и компостиране на зелени отпадъци. Обявена е и обществена поръчка за избор на изпълнител, като срокът за подаване на оферти е до 13 юни.

226 493 лева е прогнозната цена на услугите по подпомагане на проекта. Част от тях ще се платят на юрист, за да дава становища по прилагането на националното и европейското законодателство, да изготвя вътрешни правила, да осъществява процесуално представителство и дори да организира провеждане на обществени поръчки в обхвата на проекта. Друг дял от сумата е за експерт по мониторинг и строителство, който пък ще подпомага ръководителя на проекта при изпълнение на задълженията му, ще води кореспонденция със заинтересовани страни, ще контролира доставките на оборудване, както и реалния напредък на проекта.

Договорът ще бъде сключен със срок до 21 февруари 2021 година, става ясно още от документацията за обществената поръчка.

marica.bg

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad
Loading Facebook Comments ...