Велинград е най-посещаваният курорт през 2021 година

Велинград е най-посещаваният курорт през 2021 година

Велинград с 91% събираемост на туристическия данък
СПА дестинацията е най-посещаваният курорт през изминалата година.
В община Велинград през 2021 година са посрещнати близо 310 000 туристи, което е с 34,48 % повече от 2020г. Основният дял отново е за българските туристи – 97,2% . 
Това сочи статистиката от отчета по Програмата за 2021 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 г.
От данните за реализираните нощувки става ясно, че има ръст на туристите с 31,24 % спрямо 2020–та. Националната ЕСТИ отчита, че въпреки усложненията, които COVID-ситуация създаде, Велинград е най-посещаваният курорт през четирите сезона на 2021-ва година в страната. Пред него е само столицата София. 
В сравнение с 2020 година се отчита ръст с 68,46 % в постъпленията от туристическия данък, а спрямо 2019 г. ръстът е близо 25,17 %, но трябва да се има предвид увеличаването на единичната ставка от 1.01.2021 г с 25%.
При заложени 1 440 000 лв. приходи от туристически данък в Бюджет – 2021, към 31.12.2021 г. са събрани 1 309 322 лв, което е 91 % събираемост. Това показва значително увеличение на събираемостта на задълженията, както за текущата, така и за предходни години.
Общият брой на категоризираните места за настаняване към края на миналата година е 308, като новокатегоризираните през 2021 г. са 32, a с прекратена туристическа дейност – 28. Общата база наброява 6 352 легла.
Категоризираните заведения за хранене и развлечения са 223 на брой, като в това число са включени и обекти, прилежащи към местата за настаняване. Новокатегоризираните през 2021 г. са 11, а с прекратена дейност/ категоризация – 6.
Особено важна през 2021-ва година бе подкрепата на местната власт за туристическия сектор в условията на извънредна епидемична обстановка. Обектите, преустановили своята дейност поради пандемията, бяха освободени от заплащането на наеми за общински терени и имоти. Само суми за осветлението на съоръженията дължат фирмите с договори за ползване на билбордове. Фирмите, преустановили дейност по заповедта на здравния министър, частично бяха освободени от заплащане на такса битови отпадъци.

Още новини

Loading Facebook Comments ...