Велинград и Ракитово закриват общинските сметища

Велинград и Ракитово правят първите стъпки за закриване на общинските си сметища, ползвани до края на миналата година, когато повечето общини в Пазарджишко започнаха да извозват отпадъци до новооткритото Регионално депо. Обществените поръчки за рекултивация и закриване на сметищата са в ход.

Финансирането за тях е осигурено от Оперативна програма „Околна среда“, а стойността им е най-високата до момента от изпълнените с европейски пари проекти – 9,7 милиона лева, от които 7,15 милиона са от еврофондовете, а остатъка двете общини трябва да осигурят от бюджетите си.

Поръчката за Велинград е с прогнозна стойност 6 255 712 лева. Тя включва изграждане претоварна станция с инсталации за предварително третиране на отпадъци с капацитет 15 000 тона годишно и за компостиране с възможност да преработва 4 000 тона на година. Новото съоръжение, което ще се простира на площ от 32 дка, ще се ползва и от двете общини.

Оферти ще се приемат до 9 ноември, а на 2-ти ще бъде определен изпълнител. Крайният срок за завършване на обекта е февруари 2021 година.

Ракитово пък ще инвестира 1 122 290 лева в рекултивация и закриване на градското сметище, ползвано до края на миналата година. Такава е стойността на обявената обществена поръчка.

Оферти ще се приемат до 22 ноември, а на следващия ден ще бъде обявен победителят. Той ще бъде избран с публично състезание.

Срокът за изпълнение на дейностите е 42 месеца. Финансирането е осигурено от европейските фондове.

dariknews.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: