Две от находищата за минерална вода във Велинград не могат да бъдат предоставени за управление на общината. Сред тях попада и това в Чепино, което администрацията в курорта очакваше да получи още тази година. Лошата информация съобщи на среща във Велинград заместник министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. От министерството обаче поясниха, че общината може да разработи проекта за геотермално отопление на общински и публични сгради, който да бъде финансиран с евросредства. Причината за отказа от страна на държавата, е че находището вече е отдадено на концесия на частно дружество. Концесионният договор е сключен с фирма „Акварекс – В“. Неговата продължителност е до 2025 година.

В същото време състоянието, в което се намира санитарно-охранителната зона в Чепино е плачевно. Купища боклук са осеяли района около каптажа. Той обаче остава изключително държавна собственост. Т.е. Отговорни за неговото стопанисване остават Министерството на околната среда и водите и в честност Басейнова дирекция – Пловдив.

От срещата стана ясно още, че в курорта не могат да получат за стопанисване и експлоатация и находището в Лъджене. Причината – повече от 50% от ресурса в каптажа вече е предоставен с разрешителни. Зам.-министър Николова уточни, че това не е пречка за реализиране на проекти на местната власт.

Велинград е и сред първите 8 общини, които се възползваха от възможностите на пилотната програма за ефективно използване на ресурсите на минерална вода. Чрез финансиране от Националния доверителен екофонд бе ремонтиран топлопровод „Власа“. От него е топлофицирано ОУ „Христо Ботев“, а сега предстои включване и на читалището в кв. „Каменица“. Желанието на общинското ръководство е с водата от извора да бъдат отоплени и детските градини „Радост“ и Детски рай“. От екоминистерството заключиха, че „Проект със захранване на общински сгради и частни домакинства може да попадне в обхвата на Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020“ и да получи финансиране. Проектът ще се разработи като пилотен и може да послужи за пример на други общини с минерални извори.

telekabeltv.bg