Велинград ще търси пари за пречиствателна станция

Велинград ще търси пари за пречиствателна станция

Община Велинград ще търси финансиране за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води. Искането бе одобрено на днешното заседание на местния парламент. На него стана ясно и че водното дружество в курорта продължава да трупа загуби, като те вече надхвърлят един милион лева. Лошото финансовото състояние на ВиК обаче дори не бе коментирано от общинските съветници в рамките на заседанието.Следват подробностите.

Без почти никакви дебати премина редовното за месеца заседание на Общински съвет – Велинград. Местните политици увеличиха бюджета в частта му за капиталови разходи с малко над 1 600 хил. лева. Средствата са заложени от продажбата на общински земи и имоти. Финансовото състояние на общината стана повод за коментари от страна на опозицията от БСП.

Съветниците одобриха искането на администрацията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране от ПУДООС, към Министерството на околната среда и водите на проект за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води и трасе на събирателен колектор до пречиствателна станция. Разгледани бяха различни отчети и наредби.

Оказа се, че кметът на село Юндола не е бил запознат с темите, залегнали в дневния ред на заседанието и затова липсвало становището му по точките, касаещи това населено място.

Заместник-кметът Светла Томова заяви, че това е несериозно, тъй като всеки е наясно, че в последния четвъртък на месеца местният парламент в курорта заседава и тя не оправда липсата на заитересованост на въпросния кмет. Теза, с която не се съгласи председателят на Общинския съвет Али Мареков. Темата за пореден път предизвика коментари.

Лошото финансово състояние на общинското ВиК дружество обаче не бе обект на дискусии в местния парламент. От финансовия баланс на ВКТВ е видно, че загубите нарастват и през последното четиримесечие на 2018 година. Според документа задълженията на водното дружество вече възлизат на 1 058 хил лева. Притеснителните резултати обаче влезнаха само като информационен отчет, без никакви дебати за бъдещето на дружеството.

http://telemedia.bg

Още новини

Loading Facebook Comments ...