По повод извънредното положение в страната, с цел ограничавaне разпространението на коронавируса Висшия Мюсюлмански съвет на Р. България реши да се преустановяват общите молитви в джамиите, включително и петъчната молитва. Забранено е влизането на болни хора и .лица над 60 годишна възраст.

Хората които искат да се помолят, да го правят самостоятелно.