Влошават ли се вместо да оздравяват финансите на община Велинград

Община Велинград обяви доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване през 2019 г. В края на миналата година изтече 3-годишният план за финансово оздравяване. Според доклада обаче в резултат на изпълнението на плана Община Велинград не успя да постигне финансово оздравяване, а напротив – финансовото състояние се е влошило.

Причините не са неизпълнение на заложените в плана мерки или липса на финансова дисциплина, а в наложените на общината запори, липса на ликвидност, ограничен достъп до собствените приходи, сочи докладът. Това е довело до завабяне на плащания към доставчици, натрупване на задължения, включително за осигурителни вноски, забавяния на плащания по инфраструктурни проекти и др. През 2019 г. са започнали преговори с кредитори за сваляне на запорите, но в началото на 2020 г. все още не са финализирани.
Изводът в доклада е, че и през настоящата година Велинград ще остане “община с финансови затруднения” по смисъла на Закона за публичните финанси. Това поставя общината пред предизвикателството да разработи нов план за финансово оздравяване. Новият план ще изисква бързи и непопулярни мерки. В доклада са изброени част от тях: увеличаване на всички данъци и такси, драстично намаляване на персонала в администрацията, принудително събиране на вземанията от длъжници.

tempo.velingrad.com

Още новини

Loading Facebook Comments ...