Волфрамовата мина няма да заработи

На 5.03.2021 Министърът на околната среда и водите  Емил Димитров издаде Заповед за учредяване на санитарно-охранителна зона за питейно-битово водоснабдяване на Община Велинград, в района на река Грънчарица и нейните притоци.

Припомняме, че на 13.07.2020г. Административен съд- Пловдив постанови решение, с което обяви за нищожна Заповедта на директора на Басейнова дирекция – Пловдив,  за учредяване на санитарно-охранителна зона в района на река Грънчарица.Решението на съда съдържаше определение с което посочваше ,че  единствено Министъра на околната среда и водите е компетентното лице което може да подобна заповед за учредяване на СОЗ С  Издадената Заповед на Министър Димитров, за учредяване на СОЗ категорично не допуска откриване на мина в находище „Грънчарица-Център”.

Благодарение на Правителството и личния ангажимент на  Премиера Бойко Борисов, гражданите и гостите на СПА столицата могат да бъдат спокойни, че няма никакви основания за откриване на мина  с цел добив на волфрамсъдържащи руди в района на  Грънчарица.

Велинград ще бъде запазен като чист туристически регион без рудодобив и ще продължи да се развива като утвърден Национален балнеологичен целогодишен курорт което е и желанието на жителите на общината.

Въпросът за разработването на волфрамовото находище беше тема на множество разговори по време на предизборните кампании за местни и парламентарни избори. С настоящата заповед на министър Димитров, правителството на премиера Борисов потвърди, това което неведнъж лично министър-председателят  Бойко Борисов е казвал по време на своите посещения във велинградско: „Новопостроените пътища ще бъдат за хората, а не за камионите, превозващи руда.“

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: