Втора среща на д-р Костадин Коев с гражданите на кв.Каменица

Миналия вторник гражданите на кв.Каменица пожелаха още една среща с кмета на Община Велинград. Залата този път беше по-слабо посетена от първата среща, а д-р Коев им благодари за вниманието и добави, че може би хората са получили отговорите, които са очаквали на първата среща.
Въпреки това се получи конструктивен и полезен диалог, в центъра на който стояха множество въпроси, касаещи инфраструктурата на квартала. Д-р Коев каза, че се работи усилено по улиците „Георги Кирков“, Христо Смирненски“ и „Милеви скали“ и, както е заложено в сроковете за изпълнение, до март 2019 г. те ще бъдат завършени.
„Лично следя за качеството на извършената работа и за спазването на сроковете.“ каза д-р Коев и допълни: “Всяка сутрин, преди да вляза в кабинета си проверявам всички обекти в целия град, по които се работи.“ Изключително важен е проекта за изграждане на претоварната станция, за да може отпадъците да се сепарират тук, защото в Пазарджик ще се извозват само битовите отпадъци.
В тази връзка, всички ние трябва да допринесем и да проявим самосъзнание за разделното събиране на отпадъците, когато станцията започне да работи, каза още д-р Коев.
На въпрос за финансовото състояние на Общината, зам.-кмета Атанас Палигоров отговори, че на година в хазната постъпват около 6,5 млн.лв. от местните данъци и такси, а за съжаление те са крайно недостатъчни. Той припомни, че само за сметоизвозването са изплатени 2,5 млн. лв. такси, оставени неразплатени от предишното управление.
Създаването на ВиК асоциация между общините Велинград и Сърница ще даде възможност за кандидатстване за европейски средства за изграждане на пречиствателна станция и подобряване на водопреносната мрежа, тъй като възможността за изграждане на водния цикъл на Велинград бе пропусната от предишното управление.
Д-р Коев представи идейния проект за парк Клептуза, който скоро ще бъде подложен на обществено обсъждане. В него се предвижда горното езеро да бъде с множество различни фонтани, които ще бъдат със звук и светлина. В долното езеро ще се изгради кей и там ще бъдат лодките. Терасата ще се запази, като пред нея ще има амфитеатрални седящи места и лед екран. Фитнес на открито и голяма детска площадка за всички възрасти ще има в парковото пространство.
За финансиране на цялостното изграждане на парка Общината ще кандидатства пред Фонда за устойчиво развитие на градската среда.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: