Във връзка с ограниченията за COVID-19

Ограничението да не се допускат повече от двама възрастни в помещения и на открито е за лица над 60-годишна възраст. Това е визирано в заповед на Министър Ананиев с днешна дата.

Тя гласи дословно „ Всички физически и юридически лица, които са собственици и управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1 , да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 метра между лицата”
Текстът от вчерашната заповед „не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на закрити и открити обществени места” се отменя.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: