В МБАЛ-Велинград беше инсталирана новата CR- система за дигитализиране на рентгенови снимки

 В МБАЛ-Велинград беше инсталирана новата CR- система за  дигитализиране на рентгенови снимки

Системата е на стойност 29 хил.лв. без ДДС, като 20 хил.лв. от тях, са дарение от ‘ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ’ ЕООД (Минерална вода ВЕЛИНГРАД), за което отново изказваме специални благодарности! Дарението бе осъществено със съдействието на Кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев, а вида и модела на CR- системата, бяха предварително съгласувани и одобрени от д-р Жеко Чешмеджиев, Управител на МБАЛ- Велинград.

CR- системата е позиционирана в сертифицирания рентгенов кабинет, заедно с кугел апарата (мобилен рентгенов апарат), намиращ се на Ниво (-1) в болничното заведение. За да няма сливане на потоците с пациентите на Отделението по образна диагностика, в този кабинет ще се преглеждат само пациенти с пневмонии, проявяващи симптоматика на КОВИД-19. Кабинетът отговаря на всички изисквания за извършване на рентгенови изследвания, а МБАЛ-Велинград може да се похвали с отлични, висококвалифицирани, сертифицирани специалисти по Образна диагностика и лаборанти!

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: