В община Велинград пилотно се внедрява системата ЕСТИ

Министерството на туризма стартира внедряването на Единната система за туристическа информация, която ще свърже онлайн по защитени канали и в реално време регистратурите на хотелите с масивите от данни на МВР, НАП, МТ, НСИ и общините. Според информация на Министерството на туризма, община Велинград е сред най-стриктните в страната по отношение на въвеждането на данните в Националния туристически регистър и затова е сред първите пет, които ще внедрят системата. Днес в голямата заседателна зала се проведе обучение във връзка с нейното въвеждане. Заместник –кметът Атанас Палигоров благодари на представителите на министерството за вложените усилия за създаването на ЕСТИ и отчете нейната полезност за институциите и бизнеса. В обучението се включиха общински служители и представители на местата за настаняване, които пряко ще бъдат ангажирани с работата със системата.
От 1 октомври ЕСТИ става задължителна за местата за настаняване в цялата страна.

Още новини

Loading Facebook Comments ...