В СУ „В. Левски“- Велинград стартира „Детско полицейско управление“ /ДПУ/

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ В ТРУДНИ СИТУАЦИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ И ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ

В СУ „Васил Левски“- Велинград, стартира програма „Детско полицейско управление“ /ДПУ/. Идеята е децата, забавлявайки се, да получат зания и умения за:
– опазване на своя живот и този на приятелите си;
-справяне в трудни ситуации с различни предизвикателстства в къщи, на улицата, в планината;
-своите права и отговорности пред обществото;
-работа в екип и изграждане на толерантни взаимоотношения;
Заниманията ще се провеждат по предварително изготвен и утвърден от началника на РУ на МВР – Велинград и директора на СУ „В. Левски“-Велинград график веднъж седмично. Теоретичните и практически занимания са организирани на места съответстващи на тематичното разпределение.

Целите на програмата са свързани с ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите на страната, създаване на навици и усвояване на умения за вземане на адекватни решение и действия в определени ситуациии, изграждане на гражданска позиция, както и повишаване доверието към полицията.

Основните принципи при реализиране на програмата са : доброволност и активност от страна на учениците, дисциплинираност, работа в екип, отговорност за собствените действия и други.
Членовете на ДПУ към СУ“ Васил Левски“ са 25 ученици от V а и V б класове. В рамките на програмата доброволците ще се запознаят с различните структури в полицията, законите и дейността на полицейските служители, представителите на БЧК, Български туристически съюз и други. Дейностите ще бъдат осъществени съвместно от г-н Здравка Пашов – младши полицейски инспектор към РУ на МВР- Велинград и г-жа Цветанка Грозева- психолог на училището.

Програмата официално стартира на 20.10.2020г., след като директорът г-н Емил Моллов и г-н Даниел Бараков – началник на РУ на МВР- Велинград, подписаха споразумение за съвместно сътрудничество през следващите две години. Г-н Моллов определи инициативата като добра възможност и практика за справяне в трудни ситуации, изграждане на гражданска позиция и дисциплинираност у подрастващите, както и усвояване на много нови умения . Началникът на РУ на МВР- Велинград – г-н Бараков, приветства ентусиазма на учениците, като ги увери, че наученото ще им послужи през целия живот.

С пожелания за успех и ползотворна работа се обърна към младите хора и г-жа Мария Панайотова – старши инспектор в МВР – Пазарджик, координатар на програмата.

 

Иновативно СУ „Васил Левски“ Велинград

21-10-2020

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: