В ход е подготовката за подсигуряване на зимното поддържане на пътищата в община Велинград

В ход е подготовката за подсигуряване на зимното поддържане на пътищата в община Велинград

Всички кметове и кметски наместници се събраха от 10,30 часа в голямата заседателна зала на общинска администрация, за да коментират със зам.-кмета на община Велинград Атанас Палигоров готовността на населените места за справяне с евентуална усложнена зимна обстановка. Със заповед кметът на община Велинград д-р Костадин Коев разпореди провеждането на заседание на Щаба за действие при бедствия и аварии, за да бъдат обсъдени мерките за подготовка на снегопочистването на пътищата в общината и улиците в населените места. Стана ясно , че ще бъдат извършвани проверки за наличието на нужната техника и нейното състояние, както и за количеството инертни материали/пясък, луга и др./ , с които разполагат фирмите, ангажирани със зимното поддържане. Всичко това, според заповед на областния управител , трябва да приключи до 28 октомври. Ще бъде изготвен и План за зимното поддържане на общинските пътища и уличната мрежа. Приоритет са здравните, учебни, детски, социални заведения, както и административни сгради на държавни и общински служби.

 

Общинска администрация Велинград

Още новини

Loading Facebook Comments ...