Гости от пет държави, работещи по проект за превенция на агресията сред младите хора, са във Велинград

 Гости от пет държави, работещи по проект за превенция на агресията сред младите хора, са във Велинград

Представители на Румъния, Турция, Гърция, Италия, Литва и на ИСУ ”В. Левски”- Велинград работят по проект „Ефикасни методи за борба с агресията и насилието в училище” на програма „Еразъм -+”. Те се срещнаха и разговаряха със заместник-кмета на община Велинград Исмаил Моллов, както и с Мариана Зинкова и Цвета Спасова – началници на отдели „ХСД” и „ИП”. Предвид тематиката на проекта, най-много въпроси бяха зададени към секретаря на велинградската МКБППМН Елисавета Миланова и те бяха свързани с дейността на комисията и превенцията на агресията сред младите хора.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: