Г-н Коев: Уважаеми съграждани, днес подписах два договора с Държавен фонд „Земеделие“ .

Единият проект включва изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол на малки вратички и волейбол и ще се изпълни на терен в двора на ЦПЛР-ОДК Велинград за ИСУ“ Св. Св. Кирил и Методий“. Целта е да се осигурят модерни и функционални спортни съоръжения за нуждите на училището.
Вторият проект е за реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Христо Смирненски“ в с. Света Петка. Той цели създаване на условия за предоставяне на качествени и модерни образователни услуги в СУ „Христо Смирненски“, чрез реконструкция и обновяване на материално-техническата база на учебното заведение.
И двата проекта имат за цел да се насърчи спортния дух у децата във Велинград чрез изграждане на спортни площадки, които да привлекат интереса у децата към спортни занимания и дейности.
Благодарение на средствата от ЕС училищната инфраструктура в община Велинград се подобрява непрестанно.

Още новини

Loading Facebook Comments ...