Детски празник на здравето

Проектът „Здравна къща” има за цел да изгради здравно-хигиенните навици на участниците. Обхваща основни здравни теми- вода, храна, почивка, движение, слънчева светлина, въздух, зависимости, психично здраве.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: