Димитър Маргаритов: 15 март –  Световен ден на потребителите

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителите. Той се провежда под егидата на Потребителския интернационал – Consumers International – организация, в която членуват над 200 неправителствени потребителски организации от цял свят. Тази година мотото е „Надеждни интелигентни продукти“.

Според последните проучвания по света има над 23,1 милиарда смарт продукти – близо три пъти повече от жителите на планетата, съобщават от Consumers International. Сред най-популярните интелигентни продукти са смартфоните, игровите конзоли, „умните“ телевизори и играчки, гривните, свързани със здравословното ни състояние и системите за интелигентно управление на колите.

За първи път Световният ден на потребителите е отбелязан през 1983 г., когато са представени „Насоки за защита на потребителите“ пред Департамента по икономически и социални въпроси на ОНН.

Още тогава са дефинирани и основните права на потребителите, които важат независимо от вида на стоките. Това са правото на безопасни продукти и услуги, правото на информация, правото на избор, правото потребителите да бъдат чути при проблеми и да получат съдействие от търговците и от институциите, както и обезщетение, ако интересите им са били увредени, напомня Димитър Маргаритов, председател на КЗП.

Важно е да се говори за правата на потребителите, но и за техните отговорности – да проверяват добре офертите, да следят за актуализации на техните софтуерни продукти и да внимават до каква информация дават достъп на своя телефон или приложенията, които инсталират, допълва Игнат Арсенов, директор на ЕПЦ България.

За контакти:

Габриела Руменова

Връзки с обществеността

Комисия за защита на потребителите

GSM: 0885 76 41 46

Соня Спасова

Връзки с обществеността

Европейски потребителски център

GSM.: 0887 26 99 04

Още новини

Loading Facebook Comments ...