Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 14.10.2020

Работни места за хора с висше образование

1 лекар

1 лекар вътрешни болести

6 медицински сестри

1 медицинска сестра /Белмакен/

1 счетоводител

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:

1 управител, уелнес и спа  център

1 рехабилитатор

1 козметик / козметичен масаж/

4 администратор хотел

1 отговорник търговска зала

4 сервитьори

5 личен асистент

2 камериерка

7 шивачки

6 общ работник

2 резач, горски дървен материал

2 продавач, хранителен магазин

2 аранжор витрини

2 обслужващ кулинарен щанд

11 общ работник, промишлеността

1 работник кухня

Работни места за филиал Ракитово :

1 главен архитект

1 сервитьор

1 машинен оператор банцинг

4 окачествител

7 общ работник

Работни места за филиал Сърница

1 учител по религия

    Програма “Старт на кариерата”*-

1 младши експерт /Община  Сърница/

2 младши експерт/Община Ракитово/

3 младши експерт/ Община Велинград/

*За младежи до 29г.  с висше образование и без стаж по завършената специалност – срок 30.10.2020г

!!! Информация за обявени конкурси за войнишки длъжности за ВВС и Сухопътни войски  , можете да намерите на гише Информация в ДБТ Велинград. !!!

Обучения през м октомври в ДП БГЦПО клон Стара Загора

-Административно обслужване

-Заваряване

-Производство на кулинарни изделия и напитки

-Касиер

-Ортопедична техника и бандажи

-Професионално ориентиране

-Текстообработване от 14.10.2020г- 1 незаето място

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: