Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 16.09.2022

Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 16.09.2022

Работни места за хора с висше образование:

1 учител по религия в прогимназиален етап
1 учител на деца с умствена изостаналост

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:

1 администратор, хотел
1 продавач-консултант
2 готвач
4 сервитьори
3 барман
5 камериерки
1 работник, кухня
2 чистач/хигиенист
1 монтажник, скеле
1 работник поддръжка
2 общ работник

Работни места за Филиал Ракитово:
1 началник отдел, община/район
1 образователен медиатор

Работни места за Филиал Сърница
2 възпитатели

Работни места за град Пещера
1 технолог, химик
2 електрончик
5 машинен оператор, размесване
2 техник, измервателни уреди
1 склададжия
4 електромонтьор
1 биолог, микробиология
25 апаратчик, химически процеси
2 лаборант
2 шлосер
2 товарач
10 оператор, химически контрол
6 машинен оператор, смесване в химически и др. сродни на тях процеси
1 чистач, производствени помещения
1 работник, товаро-разтоварна дейност

Работни места за Франция
Работници в селското стопанство

Работни места по Проект “Солидарност”
“Фризьор”/18.08

Работни места по Проект “Заетост за теб”
“Носач-товарач, стоки”/09.09
“Готвач”

!!! Информация за обявени конкурси за войнишки длъжности за “Сухопътните войски” и БЧФ “Информация” в ДБТ Велинград. !!!

Информация в ДБТ Велинград за
ДП БГЦПО стартира курсове в
клон Пазарджик,клон Стара Загора,клон Смолян

Още новини

Loading Facebook Comments ...