Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 18.03.2024

 Дирекция „Бюро по труда  Велинград“ обяви свободните работни места към 18.03.2024

гр. Велинград
Работни места за хора с висше образование:

1 управител
3 зам.управител
1 специалист маркетинг и реклама
1 учител общообразователен предмет

Работни места за хора със средно, средно професионално образование

3 камериер/ка
1 социален асистент
1 техник, ел. системи
4 медицинска сестра
1 сътрудник социални дейности
1 масажист
2 барман
1 перач
1 диспечер, транспортни средства
1 общ работник
1 сезонен работник
1 залесител
1 работник, товаро-разтоварни дейности
1 служител, информация
1 работник кухня

Работни места за филиал Ракитово:

2 учител, общообразователен предмет
1 учител детска градина
1 пом. възпитател
1 монтажник, електр. елементи
2 монтажник
1 общ р-к строителство
1 окачествител
1 работник оранжерия
1 общ работник

Работни места за филиал Сърница:

2 машинен оператор банциг
2 общ работник промишлеността
1 пазач

За страната
ТЕЦ – БОБОВДОЛ
заварчик-аргончик; 5–автомонтьор – 1;монтьор котелно оборудване – 5;
оксиженист, газозаварчик – 5;
заварчик – 5;
шлосер-монтьор – 5;
кофражист – 1 място;

Строителен обект  – Автомагистрала „Хемус”.
-за длъжност Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона (2011) – 10 свободни работни места;
– за длъжност Машинист, пътно-строителни машини (2011) – 10 свободни работни места;
– за длъжност  Автомонтьор (2011) – 5 свободни работни места
Община Свищов
1 еколог
Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс – филиал с. Овча могила
1 „Лекар, обща медицина
1Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
1Рехабилитатор
Гр Пазарджик
1 касиер по П Младежка заетост

За справки 0359-5-67-20

velingradnews

Свързана публикации