Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 15.04.2024

 Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 15.04.2024

Работни места за хора с висше образование
1 техник ВиК
1 инженер ВиК
1 офис мениджър-/чл.38 ЗХТУ/
2 лекар кинезитерапевт
1 рехабилитатор
1 офис мениджър

Работни места за хора със средно, средно професионално образование
1 администратор, база данни
1 счетоводител, оперативен
1 застрахователен агент
1търговски представител
1 организатор, спортни прояви
2 сервитьор
7 камериер/ки
1 масажист
11 продавач-консултант
3 личен асистент
9 залесител
4 машинен оператор метални изделия
1 монтьор инсталации /чл 38 от ЗХУ/
5 сортировач дърво
2 дърводелец
1 маш.оператор дърводобив

4 шивач/ки
3 шофьори
2 чистач/хигиенист
1 общ р-к селско стопанство
4 озеленител
4 сезонен работник горско стопанство
1 общ р-к горско стопанство
1 мияч съдове /чл 38 от ЗХУ/
7 общ работник

Работни места за филиал Ракитово*:
1 мениджър производство
2 продавач-консултант
1 личен асистент
1 пазач-портиер
1 работник оранжерия/парник
1 дърводелец-поддръжка
5 производител, изделия от дърво
1 машинен оператор, циркуляр
1 монтажник, изделия от метал
1 водач, мотокар
1 чистач, хигиенист
2 общ работник, промишлеността
6 общ работник

Работни места за филиал Сърница:*
1 организатор производство
1 офис мениджър
2 сервитьор
1 камериер/ка
1 работник, поддръжка сгради
2 работник, обработка на дърво
1 работник, импрегнатор
5 зареждач
1 шивач
6 машинен оператор банцинг
2 машинен оператор циркуляр
2 машинен оператор дървообработване
2 машинен оператор сушилня
4 оператор дъскорезница
6 машинен оператор пр-во на брикети, пелети
3 чистач/хигиенист
1 работник, сглобяване на детайли
19 общ работник

*Свободните места са обявени по проект „Започвам работа- К-3“ и предполагат принадлежност към определена целева група.

Информация за
сезонни работни места по Черноморието – на място при трудовите посредници

За справки 0359-5-67-20 и на място в Бюрото по труда

velingradnews

Свързана публикации