Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 30.04.2024

 Дирекция „Бюро по труда  Велинград“ обяви свободните работни места към 30.04.2024

гр. Велинград*

Работни места за хора с висше образование
1 техник ВиК
1 инженер ВиК
1 офис мениджър-/чл.38 ЗХТУ/
2 лекар кинезитерапевт
1 рехабилитатор

Работни места за хора със средно, средно професионално образование
1 парафинист
1 застрахователен агент
1 организатор, спортни прояви
2 сервитьор
2 камериер/ки
1 масажист
10 личен асистент
2 обслужващ бензиностанция
4 машинен оператор метални изделия
1 монтьор инсталации /чл 38 от ЗХУ/
1 маш.оператор дърводобив
2 общ работник
1 пекар
9 залесител
4 общ р-к горско стопанство
1 мияч съдове /чл 38 от ЗХУ/
4 озеленител
1 шофьори

Работни места за лица в неравностойно положение /по Проект/
4 шивач/ки
1 администратор, база данни
1 счетоводител, оперативен
1 търговски представител
1 рекламен агент
1 офис мениджър
1 асистент, офис
2 компютърен оператор
3 продавач-консултант
1 продавач-павилион
2 обслужващ матазин
1 санитар
5 сортировач дърво
2 дърводелец
1 крояч
1 тапицер
3 чистач/хигиенист
1 общ р-к селско стопанство
9 сезонен работник горско стопанство
1 мияч съдове
1 помощник кухня

Работни места за филиал Ракитово*:
1 образователен медиатор
3 медицински сестри
1 учител, детска градина
3 работник, овощар
2 личен асистент
1 пазач-портиер
За справки 0359-5-67-20 и на място в Бюрото по труда

1 дърводелец-поддръжка
1 водач, мотокар
2 общ работник, промишлеността
1 общ работник-строителен
3 продавач-консултант
Работни места за лица в неравностойно положение /по Проект/ в гр.Ракитово
6 общ работник
5 производител, дървени изделия
1 мениджър, производство
1 машинен оператор, циркуляр
1 монтажник, изделия от метал
1 чистач, хигиенист
Работни места за филиал Сърница:*
4 общ работник
1 пазач
Работни места за лица в неравностойно положение /по Проект/
1 организатор производство
1 офис мениджър
2 сервитьор
1 камериер/ка
1 работник, поддръжка сгради
2 работник, обработка на дърво
1 работник, импрегнатор
5 зареждач
1 шивач
6 машинен оператор банцинг
2 машинен оператор циркуляр
2 машинен оператор дървообработване
2 машинен оператор сушилня
4 оператор дъскорезница
6 машинен оператор пр-во на брикети, пелети
3 чистач/хигиенист
1 работник, сглобяване на детайли
19 общ работник

velingradnews

Свързана публикации