Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 14.05.2024

 Дирекция „Бюро по труда  Велинград“ обяви свободните работни места към 14.05.2024

гр. Велинград

Работни места за хора с висше образование

1 техник ВиК

1 инженер ВиК

2 лекар кинезитерапевт

1 рехабилитатор

Работни места за хора със средно, средно професионално образование

1 парафинист

1 специалист контролни функции в търговски обект

1 шофьор

1 организатор, спортни прояви

1 монтьор инсталации /чл 38 от ЗХУ/

1 пекар

1 мияч съдове /чл 38 от ЗХУ/

4 озеленител

1 крояч

3 продавач-консултант

8 личен асистент

2 обслужващ магазин

Работни места за филиал Ракитово:

1 учител, общообразователен предмет

1 изкупвач,земеделска продукция

1 обслужващ магазин

2 секач

1 пазач

2 продавач

1 работник, овощар

2 общ работник

1 пазач-портиер

1 пазач

1 водач-мотокар

1 монтажник

5 полевъд

2 общ работник

Работни места за филиал Сърница:

1 учител, детска градина- с. Медени поляни

За справки 0359-5-67-20 и на място в Бюрото по труда

АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙН  

Дигитални умения – базово, средно  и напреднало ниво

Математическа компетентност

Езикова грамотност

Личностна компетентност

Гражданска компетентност

Преприемаческа  компетентност

Професионална квалификация- онлайн и присъствена форма на обучения

Присъствени обучения :

-Работник кухня;

-Офис секретар;

-Офис сътрудник.

Ø  За  информация и включване в обучения :

На място в Бюрото по труда

 

velingradnews

Свързана публикации