Дирекция „Бюро по труда  Велинград“ обяви свободните работни места към 22/01/2019

Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 22/01/2019

Работни места за хора с висше образование

1 медицинска сестра / полувисше образование/

2 рехабилитатор

2 помощник фармацевт

1 агроном

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:

1 началник склад                           1 окачествител /нехранителни прод/

8 работник оражерии/парник       1 организатор производство

1 главен готвач                              1 техник /шевно производство/

3 готвач                                          1 технолог облекло

1 аниматор                                     5 опаковач

4 сервитьор                                    1 организатор производство

1 дърводелец, мебелист               23 шивач

10 кофражист / за Германия/       1 чистач/хигиенист

2 работник кухня

5 камериерки                                1 маникюристка

5 кофражист / ЕС/                        2 администратор хотел

5 арматурист /ЕС/                        1 рецепционист

9 шивач

1 техник производствена линия

1 елтехник

1 машинен оператор банцинг

5 кредитен специалист

2 общ работник, строителство на сгради

Работни места за филиал Ракитово

2 технически организатор

32 работник озеленяване

1 продавач-консултант

1 управител / висше образование/

46 домашен чистач

Проект СП”Фабрика за отдих и възстановяване”:

1 чистач/хигиенист

1 специалист, маркетинг и реклама / висше образование/

1 масажист

Още новини

Loading Facebook Comments ...