Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 08/01/2020

Работни места за хора с висше образование

1 кинезитерапевт

1медицинска сестра / физиотерапия/

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:

1 огняр

5 сервитьори

2 отговорник търговска зала

2 работник поддръжка

2 чистач/хигиенист

1 помощник- готвач

2 шофьор, лек автомобил до 9 места

5 общ работник, строителство на сгради

5 сортировач, вторични суровини

2 машинен оператор,  кроене

1 продавач-консултант

1 товарач

Работни места за филиал Ракитово

2 общ работник

2 работник, кухня

5 личен асистент

Стартира Проект “Моята Първа EURES работа”,който цели подпомагане мобилността на млади хора /18-35г./в Европа , както и към малки и средни предприятия, които ги наемат.Предвиждат се редица дейности, които да подпомогнат процеса на подбор и наемане на стажанти

 !!! Информация за обявени конкурси за войнишки длъжности  във Военно-географската служба и ЦВО, както и кадрови военослужещи можете да намерите на гише Информация в ДБТ Велинград. !!!

Още новини

Loading Facebook Comments ...