Днес стартира Проект ”Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улици на Велинград

Г-н Коев: Уважаеми съграждани,
Днес стартира Проект ”Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улиците „8-ми март”, „Милуш Парарков”, „Буков дол”, „3-ти март” и „Христо Смирненски”, с който продължаваме преобразяването на нашият град. Петте улици се нуждаеха от сериозни и спешни ремонтни дейности и аз съм изключително доволен, че успяхме да осигурим финансиране от държавното Предприятие за управление и опазване на околната среда „ПУДООС“. Днес направих първата копка на ул.”8-ми март”, където ще бъдат подменени и трите водопровода – два за минерална и един за питейна вода с обща дължина 2 657 м. След осъществяване на проекта ще бъде подобрена водоснабдителната система, ще бъдат намалени загубите от течове, ще се осигури снабдяване на всички потребители с вода за питейни нужди с необходимото количество и налягане. Общата дължина на водопроводите, които ще се подменят е 4 858 м. След приключването на ремонтните дейности на водопроводите, със средства, осигурени с Постановление на Министерски съвет ще бъде положена и асфалтова настилка на петте улици. Благодаря на всички, които оценяват усилията, които полагаме с моя екип и вярвам, че това е правилната посока – да направим Велинград още по-привлекателно и добро място за живот и почивка.

Още новини

Loading Facebook Comments ...