Днес 17/11/2023 ще бъдат тествани сирените

 Днес 17/11/2023 ще бъдат тествани сирените

На 17 ноември /петък/ от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат проведени функционални тестове чрез задействане на сирените на територията на област Пазарджик.

Ще бъдат излъчвани и гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали. Действията са свързани с разпоредбите в писмо от Министъра на вътрешните работи г-н Калин Стоянов, постъпило в областна администрация-Пазарджик, и касае необходимостта от извършване на функционални тестове с реално задействане на системата по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяването на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт”.

%d bloggers like this: