До 19 февруари: Проверете дали правилно са отразили имота ви в кадастъра за Велинград

 До 19 февруари: Проверете дали правилно са отразили имота ви в кадастъра за Велинград

Ако сте собственик на имот в курортния Велинград, до 19 февруари трябва да посетите общината, за да проверите дали вашият дом или двор е нанесен коректно в кадастралната карта. Само за този период от време имате възможност да направите безплатни корекции, ако го пропуснете, при продажба на имота ще трябва да заплатите, за да бъдат направени съответните поправки, ако има разминаване в границите на дома или дворните площи.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на Велинград, община Велинград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия. Съобщението е обнародвано в ДВ, на 19 януари 2018 г.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: