Д-р Елеонора Лилова: Всички заедно трябва да постигнем съгласие и да се обединим срещу насилието на и над деца

 Д-р Елеонора Лилова: Всички заедно трябва да постигнем съгласие и да се обединим срещу насилието на и над деца

Парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание единодушно подкрепи искането на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова за възобновяване на работата на междуинституционалната група „Превенция на насилието и злоупотребата над деца“ към Националния съвет за закрила на детето, за да се изработи нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца.

„Темата за насилието между и над деца е от първостепенно значение за мен като  председател на Държавната агенция за закрила на децата и в лично качество като родител. Трябва да признаем, че проблемът е системен и широкоспектърен. С него не може да се бори човек или институция по отделно, затова е време да намерим общото съгласие помежду си и да се постараем още повече, за да покажем на децата, че насилието не е нормален начин за общуване. Смятам, че с новата Национална програма за превенция ще надградим постигнатото и ще търсим нов подход за справяне с проблема за насилието над деца и между деца“, това заяви д-р Елеонора Лилова по време на заседанието на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта.

Д-р Лилова допълни, че през 2021 г. и в проерките на ДАЗД в 83 обекти се е търсел отговор как различните институции работят по превенция насилието над деца –Установено е, че по проблема се работи усилено на терен в детските градини, училищата, общинските и други социални услуги, но проверяваните имат нужда от още по-добра координация и подобряване на работата на местно ниво, като напр. се очаква повече активност от страна на Районен съд, Районна прокуратура, Районните управления на МВР, както и от Отделите за закрила към проблемите в училищата.

Пред депутатите и участниците в заседанието на Комисията, д-р Лилова отчете, че има  нужда от анализ на добрите практики, пропуските в законодателството и надграждане на механизмите за подкрепа между отделните компетентни органи на местно ниво.

Председателят на ДАЗД отчете още и значително увеличение на сигналите за насилие над деца, които са постъпили в Държавната агенция за закрила на детето. През 2021 г. те са 499, което е с 116 случая повече сравнение с 2020 г. Като процентно съотношение, сигналите, в които подателите са съобщили за упражнено насилие над деца е 41% от общия брой на постъпилите сигнали. Постъпилите сигнали за съобщено насилие над дете деца на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2021 г. са 738.

„Именно затова предприех действия да се актуализира състава и да се възстанови дейността на работната група „Превенция на насилието и злоупотребата над деца“ към Националния съвет за закрила на детето. Необходимо е да изледваме данните за насилие, които има в различните институции и организации, да установим актуалните проблеми и да потърсим нови решения. Защо да не обявим и Национален месец за превенция на насилието“, обясни още д-р Елеонора Лилова. На заседанието тя благодари на Комисията за детето, младежта и спорта в Народното събрание, както и на министър Георги Гьоков и заместник-министър Иван Кръстев за безусловната подкрепа и разбиране.

Председателят на ДАЗД припомни на участниците в заседанието на Комисията, че България трета година няма Национална програма за закрила на детето и изрази надежда да се постигне обществен консенсус по най-важната тема за всички ни – осигуряване на благополучието в живота за децата ни и приемане на Национална стратегия за детето.

В заседанието на Парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта участие взеха и г-жа Ева Жечева, директор Дирекция “Права на детето” към омбудсмана на България, директорът на 51 СУ „Елисавета Багряна“ Асен Александров, Георги Апостолов от Центъра за безопасен Интернет и др.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: