Д-р Коев подписа споразумения с МРРБ за проектиране на улична инфраструктура във Велинград

 Д-р Коев подписа  споразумения с МРРБ за проектиране на улична инфраструктура във Велинград
Община Велинград е сред първите общини, подписали споразумения с МРРБ за инвестиционно проектиране на инфраструктура. Днес кметът на община Велинград д-р Костадин Коев и главният счетоводител Тодор Масларов подписаха 12 споразумения с регионалното министерство за финансиране на проектирането на инфраструктура за 37 улици във Велинград. Със средства от държавния бюджет ще бъдат изготвени проектите за основен ремонт и рехабилитация на водопроводната мрежа и на пътната част, вкл. асфалтиране, полагане на бордюри, тротоари, както и корекция на шахти, за общо близо 15 км. улична мрежа. Според района, в който попадат, улиците са систематизирани в шест групи.
В група 1 са: „Цар Самуил” /от ул. „П. Янев” до ул. „Будилник”/, „Пионерска” и „Петър Берон”,
в група 2 – „Т. Каблешков”, „Г.Бенковски”, „Стела Благоева”и „Стефан Попов”,
в група 3 – „Йорданка Чанкова”, „Ал. Константинов” и „Хр. Смирненски” / от пл. „Славейков” до ул. „Г.Кирков”/,
в група 4 – „Боров парк”, „Пушкин”, „Братя Кръстини” и „Евлоги Георгиев”/от. ул. „Връх Киселец” до ул. „Тошо Стайков”/,
в група 5 – „Крупская”, „Бялата скала”, „Тодор Узунов”, „Крайречна”, „Скриеница”, „Стою Калпазанов”, „Д. Дебелянов”, „М. Драгинов”, „Беговица” и ул. „Юрий Венелин”/от „Бялата скала” до „Т. Узунов”/
в група 6 – ”Елин връх”, „Ген. Гурко”, „С.М.Киров”, „Кладова”, „П. Хитов”, „М.Шатаров”, „Св.Иван Рилски”, „Цар Крум”, ”Чавдар войвода” , а за улиците „Поп Топорчо” и „Поп Богомил” – само пътна инфраструктура.

velingradnews

Свързана публикации