д-р Костадин Коев: „Благодаря на Сдружението на хотелиерите за подкрепата! Заедно работим в правилната посока.“

„Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи” проведе годишното си Общо събрание.
Кметът д-р Костадин Коев и зам.-кметът Атанас Палигоров уважиха с присъствието си събитието.
Членове на Сдружението са над 150 физически и юридически лица с над 200 търговски обекта.
Партньорската програма се развива изключително успешно, като в нея членуват близо 250 представители на различни бизнеси.
Председателят на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи” г-н Златко Златанов изрази задоволството си от свършеното през 2019 година и отбеляза, че събираемостта на туристическият данък е с 15% по-висок, спрямо предходната година.
Това донякъде се дължи на въвеждането на системата ЕСТИ, но най-вече на коренно различното ниво на отношенията, комуникацията и работата в Консултативния съвет по въпросите на туризма между бизнеса и местната власт.
„Срещаме разбиране и подкрепа и все по-активно се работи по въпросите, поставени от страна на Сдружението, което е явен знак, че „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи”, вече се приема като сериозен идеен партньор и двигател в развитието на туристическа дестинация Велинград.”: заяви г-н Златко Златанов.
Той благодари за подкрепата и разбирането от страна на кмета д-р Костадин Коев.
Д-р Коев също изрази своето удовлетворение от добрата съвместна работа за успешното развитие и налагане на продукта – туризъм. Кметът разясни подробно за предизвикателствата и за най-сериозните проблеми, които стоят за разрешаване, акцентирайки върху инфраструктурата и казуса с мина „Грънчарица”.
„Консултативния съвет по въпросите на туризма стана един изключително добре работещ инструмент, в който има чуваемост и комуникация между туристическият бранш и моят екип. Това не е правено никъде досега, а наградите и признанията за хотелите и общината говорят сами за себе си.“: каза д-р Коев и допълни:“Знаем и силните и слабите си страни, но използваме всяка възможност и продължаваме заедно напред.“
Без съмнение „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи” е най-работещата браншова структура в цялата страна, допълни и председателят Златко Златанов, като сподели новината, че Сдружението е номинирано от БХРА за тази награда.
По казуса с концесията за волфрамовото находище д-р Коев отново изрази категоричната си позиция, че борбата срещу волфрамовата мина е обща кауза, за да може Велинград да остане курорт на четири сезона и да се развива още по-успешно, както за жителите, така и за гостите на града ни.
Предстои Министърът на околната среда и водите да издаде Заповед за учредяването на СОЗ, след което да се направи искане за прекратяване на концесията за добив на волфрам.
Приети бяха отчетите за дейността и финансите на Сдружението, както и бюджета за 2021 г.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: