Евродепутатът Момчил Неков посети община Ракитово

Евродепутатът Момчил Неков посети община Ракитово

Зам.-членът на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент Момчил Неков посети на 19 февруари община Ракитово, където проведе среща с председателя на Общински съвет –Ракитово Нина Димова. На срещата присъстваха и бившият председател на Общински съвет Георги Попчев, кметът на село Дорково Николай Ковачев и общинският съветник Костадин Кадинов. Бяха дискутирани темите за развитието на родопската община, като домакините припомниха преди години какви отрасли в земеделието са се развивали в този район. Ракитовският край е богат на зелени пасища и това би развило добре животновъдството в района, както и производството на биомляко и биомесо. Евродепутатът Момчил Неков запозна домакините си с перспективите на пчеларството и евросубсидиите за земеделските производители. Обсъден бе въпросът –да има таван от 60 000 до 100 000 евро, за да може всички тези политики за животновъдство и растениевъдство да се реализират, особено в Пазарджишки регион, който е най-богатият на подземна сладка вода. За да могат да се развият тези сектори, трябва да имаш финансов ресурс, обясни г-н Неков. Искаме финансов ресурс и за екологично опрашване, което касае пчеларите. Той припомни, че е бил докладчик от името на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента по темата за перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор. Необходимо е да се заплаща екологичната услуга“ опрашване“, защото ¾ от растителните видове  зависят от това опрашване на пчелите. Както на европейско равнище, така и на държавно ниво у нас трябва да се направи Фонд за стратегически инвестиции, който да подпомага земеделските производители. Това означава да се гарантират безлихвени кредити за новопостъпващи и млади фермери ,за закупуване на иновативна техника. Да има такива средства, които да са гарантирани. Земеделските производители са най-уязвими в първите 1-2-3 години, докато намерят пазари, работна ръка и докато усетят дали могат да бъдат печеливши, обясни евродепутатът Момчил Неков. В края на срещата гостът и домакините си обещаха ползотворно сътрудничество и в бъдеще в интерес на развитието на община Ракитово.

Още новини

Loading Facebook Comments ...