Ето къде ще бъдат извършвани ВиК ремонти през 2019

Водопреносната мрежа на гр.Велинград е изградена в период 1926 -1983г. от азбестоциментови и дървени тръби. Дългият експлоатационен период на мрежите и съоръженията, не извършените своевременно реконструкции, завишаването на потреблението на водни количества към настоящия момент налага необходимост от спешни дейности свързани с водоснабдяването на града.
От Община Велинград собственик на водопреносните и канализационни системи се осъществяват множество проекти, с цел решаване на натрупаните с години проблеми в сектора, подмяна на старите и опасни за здравето тръби. Реализацията и изпълнението на проектите не е в компетенциите на ВКТВ ЕООД гр.Велинград, въпреки това дружеството оказва пълно съдействие на фирмите изпълнители и подпомага тяхната дейност по подмяната на водопреносната система с цел по-бързо приключване на проектите.

През 2019г. ще бъдат извършени следните инфраструктурни проекти:

1.Подмяна на ВиК инсталации по улиците: Милош Папарков, 8-ми март, 3-ти март, Христо Смирненски, Буков дол- изпълнител ЕКОДИН ООД.
Проектът се финансира със средства от ПУДООС.

2.Реконструкция на водопроводна мрежа по бул. Вела Пеева и ул. Тошо Стайков изпълнител Инфра билд проект ООД.
Финансиране с ПМС 165/2018г.

3.Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод от НР Нежовица по ул. Юри Венелин и ул. Бялата скала- изпълнител ДЗЗД Велинград Нежовица.

Финансиране с ПМС 165/2018г.

Изграждането и подмяната на водопроводите е свързано с периодично спиране на водните количества към потребителите, за да бъде реализирана подмяната .
ВКТВЕООД-гр.Велинград оказва пълно съдействие на фирмите изпълнители.
С цел по-добра координация е изготвен график за денонощни дежурства на служители на дружеството.
Информацията на интернет страницата на ВКТВЕООД- гр.Велинград ежедневно отразява информация за улиците, по които ще бъде спряно водоподаването – по предварителна заявка от фирмите изпълнители.
ВКТВ ЕООД е оповестило дежурен телефон ,на който всеки гражданин може да бъде информиран лично за временно спряното потребление на вода, във връзка с извършваните ремонтни дейности от фирмите изпълнители.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: