Заболеваемостта от грип и ОРЗ все още е под нивата за обявяване на грипна епидемия

 Заболеваемостта от грип и ОРЗ все още е под нивата за обявяване на грипна епидемия

Данните от последната седмица /15-21.01.2024 г./ подадени от сентинелните практики и генерирани от Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България, показват леко завишаване на разпространението на грип и ОРЗ в сравнение с предходния седемдневен период. Достигнатите нива са 281.52 на 10 000 население, което все още е под 99 персентил, при който е възможно обявяването на грипна епидемия.

От изпратените 61 проби за изследване в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ към Националния център по заразни и паразитни болести – София, пет са положителни за наличие на грипен вирус Тип А.

По данни на РУО Пазарджик, отсъстващите от училище ученици са 17%.

В лечебните заведения има свободни легла и ситуацията засега е спокойна.

РЗИ Пазарджик продължава да следи епидемичната обстановка, която е динамична. При увеличаване на заболеваемостта ще се предприемат съответните противоепидемични мерки.

velingradnews

Свързана публикации