Заетостта на местата за настаняване в обл. Пазарджик през септември 2020 г. е 43.1%

През септември 2020 г. в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 009, а на леглата – 4 443.

В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.9%, а на леглата в тях се увеличава – с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г. е 55 662, или с 0.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
През септември 2020 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 91.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.6 и 18.4%.
Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 28.3%, следвани от Чехия – 10.7% и Украйна  8.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. в обл. Пазарджик се увеличават със 7.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 21 212. От всички пренощували лица 97.2% са българи, като по-голямата част от тях (78.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 604 като 89.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 43.1%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 51.7%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (24.5%).

В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 0.3 процентни пункта. При местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 3.3 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди има намаление с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 2 851 269 лв., или с 3.2% повече в сравнение със септември 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 16.9%. и намаление от чужди – със 72.0%.

 

ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания“ – Пазарджик

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: