Заключителна пресконференция на Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“

Заключителна пресконференция на Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“

Приключването на проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” беше представен на заключителна пресконференция от 11.30 часа в малка зала на общинска аминистрация.

 

На нея присъстваха кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, зам. – кметът Светла Томова, гл. архитект Тодор Енев, представители на фирмите – изпълнители на строително монтажни работи „Инфра Билд Проект“ ЕООД и „Запрянови – 03“ ЕООД, екипът за управление на проекта, представители на медиите, жители на Велинград.
Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.
Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” стартира на 28.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16RFOP001-1.037-0005-C01 с Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и е на обща стойност 3 208 627.52 лв., от които 2 727 333.39 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 481 294.13 лв. /15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.
Изпълнени са мерки за енергийна ефективност в 9 /девет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Велинград:

1. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Родопи“ № 1
2. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 82
3. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 48
4. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 2
5. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Криволак“ № 22
6. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6А
7. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 1
8. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 2
9. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 3
Постигната е общата цел на проекта е да осигури топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в жилищния сектор на територията на град Велинград чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради

Още новини

Loading Facebook Comments ...