Заключителна пресконференция по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“

На 12 февруари от 11:30 часа в малка зала на общинска администрация Велинград ще се проведе заключителната пресконференция по Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ по Договор № BG16RFOP001-1.037-0005-C01 от 28.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на проекта, свързан с осигуряване на топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в жилищния сектор на територията на град Велинград чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Още новини

Loading Facebook Comments ...