Заключителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“

 Заключителна пресконференция по проект  „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“

Вчера се проведе заключителната пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“. На информационното събитие присъстваха кметът д-р Костадин Коев, зам.-кмета Светла Томова, г-н Борис Табаков-ръководител на проекта, г-жа Радка Русева- отговаряща за реализирането на европейските проекти в Община Велинград Илиян Чоков- представител на фирмата изпълнителна СМР.

Г-жа Радка Русева представи съдържанието на проекта, който се е осъществил с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ (БФС)е подписан на 20.05.2013г.със срок за изпълнение от 24 месеца. След това има подписани четири анекса с управляващ орган на Оперативната програма.

Първият анекс е на 14.06.2014г., с който се дава възможност сумата на междинните и авансовите плащания да бъде до 95%.

Вторият анекс е на 19.05.2015г., с който се удължава срока на 31 месеца, тъй като проекта е трябвало да приключи на 20.05.2015г.

Третият анекс е подписан на 24.06.2015г. за включване на допълнителни обекти към проекта –паркът при „Сярна баня“ и този на „Народните Будители“. След като започва работа, новото ръководство установяват, че до 20. 12.2015г. не може да се завърши проекта, а така също не може да се приключи и работата с неговата документация. За това са направени постъпки за удължаване срока на договора. Това е последният анекс, който е подписан на 18.12.2015г. По неговата сила договорът трябва да приключи на 31.12.2015г.

Общата стойност на проекта 5 061 196 лв., която включва основните и допълнителните обекти. От тази сума 95% е БФП, като 80% от общата стойност се финансира от Европейски фонд за регионално развитие, 10% е от националния бюджет и 5% собствен принос на Община Велинград.

Общата цел на проекта е подобряване на физическата и жизнената среда в град Велинград, постигне на интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.

Освен официалната информация относно проекта на пресконференцията бяха засегнати и проблемитепри изпълнението му,с които новото ръководство се е сблъскало. Кметът д-р Коев обобщи проблемите и изложи три основни точки:

  1. Забавяне в провеждането на обществените поръчки
  2. Неспазено изискване на УО за напълно изградена подземна инфраструктура преди подписване на договор с изпълнител за извършване на СМР
  3. Временно спиране изпълнението на проекта за подмяна на водопроводи преди изборите.

Причините довели до забавянето на изпълнението на цялостният проект е свързан преди всичко с лошата организация от страна на Община Велинград в лицето на предишното ръководство.

Причината за ненавременното стартиране на  процедурите за обявяването на обществената поръчка е некомпетентността на общинската администрация и пропуснатите реални срокове. Тези сериозни пропуски водят и до сериозно забавяне от подписването на договора за БФП до обявяването на обществените поръчки. На практика повече от 1 година 7 месеца е забавянето от страна на Общината. Вместо да се работи през това време е създаден изключителен хаос по отношение на законните процедури.

„Аз самият не мога да си обясня защо това се е случило”, каза г-н Коев.

По вторият проблем за неизпълнението частта, свързана с изграждането на цялостна подземна инфраструктура, кметът заяви,че в Общината по това време е липсвала елементарна координация и управление.

Със започване на изборите работата по изграждането на подземната инфраструктура за подмяна на водопроводите е спряна. Оправданието е било, че идват избори и те са по-важни от изпълнението на проекта. Това показва поредната демонстрация на безхаберие и лошо управление не само на този проект,но и на цялата Община по времето на предишното управление.

Това което новото ръководство е успяло да направи в завареното положение е изграждането на координация между фирмите- изпълнителки за стиковане на техните действия. Кметът благодари на правителството и на УО за разбирането и съдействието във връзка с увеличаване максимално срока за изпълнение на целия проект. Благодарности отправи и към гражданите на града, за търпението, което са проявилипо време на изпълнението на дейностите по проекта.

В заключение , кметът Коев каза , че въпреки всички подводни камъни,с които новото управление се е сблъскало от лошото наследство,с добре подбран екип,са успели да се справят.

Това води до един простичък извод:Когато има желание,добра организация,подкрепа на държавата и добър екип -няма невъзможни неща.

Д-р Коев каза,че това лошо наследстводопълнително ни мобилизира и увери, че лошите практики на предишното управление няма да се повтарят при бъдещи проекти,а и като цяло в управлението на общината.

С една дума кметът приключи -„Сагата наречена „ремонт на булеварда” приключи,изчакваме оценката на УО и продължаваме напред“.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: