Заповед: Еднократните маски не трябва да се носят повторно

В новата заповед на Министерство на здравеопазването, която влиза в сила от 22 октомври, се забранява повторното носене на маски за еднократна употреба.

Ето какво пише още в Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.:

Приложение No 3 към т. 7 и 8

Инструкция за правилно носене на лицева маска:

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до
брадичката.

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: