Започва подаването на заявления за отпускане на целева помощ за отопление чрез поемане на транспортните разходи за доставка на дърва на крайно нуждаещи се лица от община Велинград

 Започва подаването на заявления за отпускане на целева помощ за отопление чрез поемане на транспортните разходи за доставка на дърва на крайно нуждаещи се лица от община Велинград

От 1 юли започва подаването на заявления за отпускане на целева помощ за отопление чрез поемане на транспортните разходи за доставка на дърва на крайно нуждаещи се лица от община Велинград.  Документите ще бъдат приемани в деловодството на общинска администрация до 1 септември.

Еднократно за целия отоплителен сезон за сметка на общината могат да бъдат превозени до 10 куб.м. дърва за огрев. Следват останалите условия и ред за отпускане на тази помощ:

  • могат да подават документи самотноживеещи лица над 70- годишна възраст, без близки и роднини, които да се грижат за тях
  • кандидатите трябва да получават минималния за страната размер на пенсията и да нямат други доходи, като социални помощи, обезщетения, наеми, рента и др. Това се удостоверява по служебен ред.

Размери на минималните пенсии:

  • за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1 от КСО – до 260 лева;
  • за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.3 от КСО – до 225 лева;
  • социална пенсия за старост – до 150 лева.

Размери на пенсии за инвалидност, поради общо заболяване:

  • над 90 % инвалидност – до 300 лева;
  • от 71 до 90 % инвалидност – до 275 лева;
  • от 50 до 70,99 % инвалидност – до 220 лева.

 

Подадените в срок заявления със съответните документи, ще бъдат разгледани от комисия и ще бъдат бъдат одобрявани с явно гласуване при мнозинство повече от половината присъстващи членове на комисията.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d блогъра харесват това: