Започна монтиране на спирателни кранове на минералните чешми във Велинград

Община Велинград отчита огромното значение на минералните води за развитието на града. За да се осигури интегрирано управление на водите, което да е в интерес на обществото, на шест от обществените чешми, захранвани от Сондаж № 3 „Власа”, бяха монтирани кран-канелки. По този начин се ограничават значително загубите на минерална вода.

Общинска администрация-Велинград има за цел да създаде условия за осигуряване на достатъчно количество и добро качество на минералните води за устойчиво, балансирано и справедливо водоползване.
Апелираме гражданите и гостите на Велинград да опазват природния ресурс и монтираните спирателни съоръжения към обществените чешми!
Общинска администрация-Велинград

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: