Изнесен приемен ден на Кмета на Община Велинград Д-р Костадин Коев

 Изнесен приемен ден на Кмета на Община Велинград Д-р Костадин Коев

Дата                                                        Час                                                         Място

03 май

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Пенсионерски клуб- кв. Чепино

10 май

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Пенсионерски клуб- кв. Каменица

17 май

от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Пенсионерски клуб- кв. Лъджене

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: